Information

guldheden vit logga (kopia)

Att bo på Guldhedens Studiehem

Att bo på Guldhedens Studiehem under sin studietid i Göteborg har många fördelar. För att bo på Hemmet krävs att du studerar på minst 75% och har ett godkänt studieintyg. Du måste också respektera vår alkohol- och drogpolicy, samt den kristna värdegrund vi står på. Har du några frågor, maila jerry@guldheden.com

Här finner du all information som är nödvändig för att må bra och bidra till en trivsam miljö här på Hemmet. 

Hyresinbetalningen sker på bankgiro 483-8413. Hyresavin lämnas i brevlådan eller skickas via mejl senast den 15 i varje månad. Betalningen skall vara oss tillhanda senast den sista helgfria vardagen månaden innan den månad betalningen avser, oavsett vad som står på fakturan. Vid sen inbetalning tillkommer en förseningsavgift på 50 kronor. Vid betalning ange alltid fakturanummer.

Inbrott, brand, översvämning och andra olyckor kan drabba oss alla. Du kan bli ersättningsskyldig för skador du orsakar på fastigheten, till exempel genom vatten från ett trasigt akvarium, eller sönderslaget tvättställ eller wc-stol. Då och vid liknade tillfällen råder vi dig att använda din hemförsäkring. Saknar du hemförsäkring så teckna en omgående. Har du en hemförsäkring så kontrollera att den är tillräckligt stor.

Du ansvarar självklart för städningen av dina utrymmen såväl rummet som din förvaring i korridorsköket (skafferi, kyl och frys). När du lagar mat i korridorsköket plockar du omgående undan och diskar efter dig; du skall lämna köket lika inbjudande som du önskar det när du kommer. Vi köper städning av de gemensamma utrymmena men undanplockningen och iordningställande skall var och en göra själv. Du får inte lov att lämna något i korridoren, dels för den allmänna trivseln men framförallt av brandsäkerhetsskäl samt utrymningsskäl.

Om något behöver åtgärdas i ditt rum, kök, tvättstuga, läckande kranar etc, lämna en lapp till vaktmästaren eller mejla fel@guldheden.com. Störning eller allvarliga fel som inträffar på kvällar eller helger, till exempel en trasig vattenledning anmäler du omedelbart till jourhavande 0736-30 70 54 som vidtar vidare åtgärder. Stiftelsen Guldhedens Studiehem drivs utan vinstintresse så var aktsam om hemmet och dess inventarier, det påverkar din hyra och din trivsel. Släpp aldrig in obekanta i huset på grund av risken för stöld eller skadegörelse.

På Guldhedens Studiehem finns det  värdar. Värdarna har ett andligt och socialt ansvar för er boende. Du kan vända dig till dem om du vill samtala med en medmänniska (de har inte utbildning för detta men ett gott hjärta). De ordnar även aktiviteter för er.

Du har rätt att hyra ut ditt rum i andra hand om godtagbara skäl föreligger, exempelvis medicinska eller studierelaterade. Andrahandsavtal skall godkännas av oss. Du får själv ordna hyresgäst och kontrakt, en kopia av kontraktet skall vi ha. Du är ansvarig för ditt rum även under andrahandsuthyrningen och om din hyresgäst förstör något eller struntar i att betala hyran är det du som är betalningsansvarig. Om du hyr ut ditt rum i andrahand utan tillstånd riskerar du att förlora ditt hyresavtal.

Om du låst dig ute kontaktar du jourhavande som hjälper dig in. Telefonnummer: 0736-30 70 54.

På helgfria vardagar serveras du frukost, samt ett mål mat vid antingen lunch eller middag. Det är också möjligt att få sin mat i matlåda för att äta senare. Under juni, juli och augusti serveras ingen mat och då betalas enbart för rummet. 

De dagar du vill ta del av den serverade maten måste du innan 8:30 samma dag anmäla dig i matsalen. Äter du på plats ska matkupong lämnas i samband med måltiden. Vill du ha din mat i låda ska kupongen med ditt rumsnummer lämnas i matlådan.

Om du har bil och behöver parkering har vi ett begränsat antal som vi hyr ut enligt separat kölista. Om du har hyrt en parkering måste du ha parkeringstillståndet väl synligt. Får du böter är du själv ansvarig och får själv överklaga till Parkeringstjänst Väst. På framsidan finns det en besöksparkering avsedd för era besökande. Gäster får parkera där max tre dygn och måste ha besöksparkeringstillståndet placerat väl synligt, samt betala sms-avgift. Får din gäst parkeringsböter får ni själva överklaga till Parkeringstjänst Väst.

Ni får parkera max en cykel var på hemmet. Cykel parkeras antingen i cykelrummet eller direkt utanför detta. Cyklar får inte ställas så de hindrar framkomligheten.

I sopnedkastet kastas restavfall i väl tillslutna påsar och komposterbart i papperspåsar. På baksidan av huset har vi behållare för färgat glas, ofärgat glas, plast, tidningar, metall och wellpapp. Batterier, lampor, lysrör och elektronikskrot lämnar ni i backar för respektive slag i soprummet. Detta påverkar såväl miljön som ekonomin.

På hemmet finns det en gemensam skrivare/kopiator/scanner som får nyttjas av hyresgästerna. Du kan enkelt skriva ut PDF-dokument från ett USB-minne eller direkt från datorn om du är ansluten till vårt wi-fi, från 33 öre/sidan. Du kan även göra kopior på böcker, lösblad samt ta kopior till ditt USB-minne. Du betalar med swish.

Du får inte ha husdjur hos oss. Det beror främst på att även allergiker ska kunna bo hos oss.

Brandskyddet består av följande:

 • Brandsläckare, 2 stycken på varje våning en i vardera ändan. Dessutom en i TV-rummet, en i restaurangköket, en i receptionen, en utanför bastun och en utanför tvättstugan. 
 • Brandvarnare, batteridrivna i alla rum och korridorer. 
 • Optiska brandvarnare, trådlöst sammankopplade på 4:e våningen samt i trappuppgången och utanför varje korridorkök. 
 • Branddörrstängare, styrda av rökdetektorer, 2 stycken på 4:e våningen
 • Utrymningsplan, en på varje våningsplan som visar var du är och dina vägar ut samt var brandsläckare och brandfiltar och larmknappar sitter.
 • Brandfiltar, en liten i varje korridorkök samt en stor i matsalen.
 • Utrymningsskyltar, både med och utan belysning på samtliga våningar.
 • Larmknappar, ett äldre men fungerande larmsystem med flera larmknappar finns.
 • Två utrymningsvägar, dels den vanliga trappan och dels spiraltrappan i södra delen av huset, använd aldrig hissen vid brand.
 • Brandsektioner, huset är uppdelat i flera brandsektioner och dörrarna mellan dessa är markerade med texten ”hålls stängd nattetid”. Det är väldigt viktigt att dessa dörrar är stängda.
 • Rädda först dem som är i uppenbar fara.
 • Larma Räddningstjänsten, ring 112.
 • Varna övriga som hotas av branden, använd larmknapparna samt larmet på nödutgången.
 • Släck branden själv om det är möjligt men inga onödiga risker.
 • Stäng inne branden genom att stänga alla dörrar så branden inte sprider sig eller får nytt syre.
 • Utrym via närmaste utrymningsväg och gå till återsamlingsplatsen på parkeringen bakom Konsum.

Du har skyldighet att känna till följande punkter vid händelse av brand:

 • Var brandsläckarna sitter samt hur de fungerar.
 • Var larmknapparna sitter samt hur de fungerar.
 • Att branddörrarna på 4:e våningen stängs automatiskt vid rökutveckling.
 • De olika utrymningsvägarna samt återsamlingsplatsen som är parkeringen bakom Konsum.
 • Hur man öppnar ytterdörren vid spiraltrappan som enbart är en nödutgång och larmad.
 • Vad du skall göra om det börjar brinna.

Kontrollera regelbundet brandvarnaren på ditt rum. Det blinkar en röd lampa varje minut när allt fungerar som det skall. Du kan kontrollera batteriet genom att trycka in testknappen på brandvarnaren, den skall då tjuta med en kraftig signal.

Rum på Guldhedens Studiehem

De flesta rummen på Guldhedens Studiehem ser ut som på skissen.
På varje rum finns följande:

 • Skrivbord och stol
 • Bokhylla
 • Lampor

Dessutom finns möjlighet att låna fåtölj och pall, samt eventuellt säng.

Ett vanligt rum kostar 5500:- per månad, varav 3600:- utgör den obligatoriska matdelen. Rummen på vindsvåningen har individuell hyra som varierar beroende på rummets storlek och skick. 

Inflyttning och Utflyttning

Klockan 12.00 på inflyttningsdagen kan du flytta in i ditt nya rum. Om uthyrningsdagen infaller på en lördag eller söndag eller annan helgdag får du flytta in nästkommande vardag. Inflyttning kan ske tidigare om rummet är outhyrt eller om den förra hyresgästen redan har flyttat ut och lämnat sina nycklar. Vid tidigare inflyttning görs det upp mellan den gamla och den nya hyresgästen.

Nycklar får du kvitterat ut på expeditionen i samband med inflyttningen. Det är även dit du omedelbart anmäler eventuellt borttappad nyckel som medför cylinderbyte där du betalar 1000:- resterande står hemmet för. Du kan inte själv kopiera nyckeln då vi har ett spärrat system och det tar en till tre dagar att få fram en ny nyckel.

Det görs en besiktning av såväl rummets skick som städningens utförande innan du flyttar in. Kontakta expeditionen omgående om du trots det skulle vara missnöjd med föregående hyresgästs avflyttningsstädning. För att kunna bedöma städningen måste vi först få se hur det ser ut.

Uppsägningen skall alltid vara skriftlig och lämnas till expeditionen. Uppsägningstiden är två kalendermånader och räknas från den sista i den månad den kommer oss tillhanda.

Vid utflyttning ska du tänka på följande:

 • Städa rummet noggrant vid utflyttning så att den nya hyresgästen kan flytta in som planerat. Om du inte har lämnat rummet väl städat kommer du att debiteras för den städning vi då måste göra.
 • Nycklarna måste vara expeditionen tillhanda senast klockan 12.00 utflyttningsdagen.
 • Eventuella inventarier som du ställt undan skall ställas tillbaka på rummet.
 • Töm din förvaring i korridorköket. Kyl, frys och torrvaror.  
 • Anmäl adressändring till posten.
 • Lämna din nya adress till expeditionen.

Alkohol - och Drogpolicy

Guldhedens Studiehem vill erbjuda en drogfri hem- och studiemiljö där alla ska kunna få studiero och känna sig trygga. För att bo på Hemmet behöver du inte vara nykteriskt, men vi kräver att du respekterar följande punkter:

 • Drycker med högre alkoholhalt än lättöl får ej nyttjas på Guldhedens Studiehem. Detta inkluderar även balkonger och trädgård. Alkohol och får ej heller förvaras på hemmet.

 • Narkotika i någon form får naturligtvis inte förekomma.

 • Du får inte störa övriga boende genom ditt uppträdande eller med hög musik.

Bryter du mot dessa regler räknas det som kontraktsbrott vilket kan leda till hyresrättens förverkande och eventuellt skadestånd till Stiftelsen Guldhedens Studiehem. Var rädd om dig själv och dina medmänniskor under din studietid.